Over ons

Unieke werkwijze

Eigen kunnen
Vol in Beweging gaat uit van de mogelijkheden van het kind en zijn omgeving. Deze mogelijkheden zijn leidend om een vastgelopen ontwikkeling van het kind, of een vastgelopen opvoedkundige ouder-kindrelatie, weer op gang te krijgen. Er wordt gestart met het normaliseren van de problematiek. Dat betekent dat de behandelaar kijkt in hoeverre de ontwikkeling van het kind normaal verloopt en waar de knelpunten ervaren worden. Hierbij wordt gezocht naar de mogelijkheden van de ouders, het kind en het gezinssysteem in zijn geheel. In de behandeling krijgt het kind de ruimte gemiste ontwikkelingstaken in te halen, wordt er psycho-educatie gegeven en krijgen de ouders handvatten om zelf het kind verder te helpen.

Waarom Vol in Beweging

Vol in Beweging levert zorg op een eigen manier. Bij Vol in Beweging gaan we ervan uit dat de ouder(s)/verzorger(s) van het kind de expert van het kind zijn. Als ouder weet je het best wat normaal en wat afwijkend gedrag is. Én als ouder kun je zelf vertellen wat haalbaar is in de thuissituatie. Samen met de behandelaar wordt gekeken wat het kind laat zien in zijn gedrag, hoe je er als ouder op reageert en wat ieder gezinslid nodig heeft om goed te kunnen functioneren en tegelijk goed voor en met elkaar te kunnen leven en te kunnen zorgen. Zorg voor ouder(s) én kind(eren), dus. Afgestemd op eigen en op elkaars behoefte.

Vrijblijvend contact opnemen

Vrijblijvend contact opnemen

Vragen over onze therapie? Of wil je graag eens doorpraten?

Neem contact op