Voor professionals

Verwijzers

Therapie bij Vol in Beweging is inzichtgevend, normaliserend, opvoedkundig en/of therapeutisch behandelend en specialistisch op het terrein van autisme.

Inzichtgevend:

Vanuit observatie van het spelende en bewegende kind wordt gekeken naar mogelijkheden en/of belemmeringen op het gebied van:

  • Sensoriek en motoriek, m.n. ook de lichamelijke regulatie
  • Emotie en emotieregulatie
  • Cognitie en cognitieve zelfsturing
  • Sociaal functioneren

Normaliserend:

‘Hij moet maar eens normaal gaan doen..’

Niet elke ontwikkelingsfase verloopt even soepel. Soms is er sprake van onbegrepen gedrag. Soms ook is een zogenaamde ‘allergische reactie’ van de ouder op bepaald gedrag van het kind de oorzaak  van probleem gedrag van het kind. Of het kind functioneert als ‘bliksemafleider’ bij tijdelijke of vastgezette spanning in het gezin. Dit komt in elk gezin wel eens voor. Dan is het fijn als iemand wijst op de goede en goedlopende zaken in de opvoeding en zorg voor het kind/ de kinderen, zodat de ouder(s) het zelf verder weer aankunnen.

Opvoedkundig:

‘Had ik maar een handleiding erbij gekregen…’

Elke kind heeft een eigen aanpak nodig én elk kind gedijt het beste bij de drie R’s: rust, reinheid en regelmaat.

Als ouders vastlopen, oververmoeid raken of het niet meer zien zitten, kunnen gezondheidsproblemen en/of veiligheidsproblemen ontstaan. Zowel voor de opvoeder als voor het kind. Aan de hand van concrete gedragssituaties in de zaal, ondersteunt de therapeut opvoeder en kind in het aansluiten bij en het begrenzen van elkaar.

Diagnostiek

Als er grote zorgen zijn rondom de mogelijkheden van het functioneren, is diagnostiek mogelijk. Hiervoor werken wij samen met andere professionals.

Behandeling therapie

Therapie binnen Vol in Beweging is lichaamsgericht en werkt in vier fases.
Vanuit het spel en het bewegen wordt het kind/de jongere eerst bewust gemaakt van eigen sensorisch en motorisch functioneren en leert het zichzelf daarin te reguleren.
De tweede fase is gericht op de ervaringen van het emotioneel functioneren in relatie tot de lijfelijke sensaties. Ook hierin worden geleerd zichzelf te reguleren.
De derde fase is de fase van het onder woorden brengen en hulp vragen bij overprikkeling. In deze fase kan soms ook trauma verwerking nodig zijn. Hiervoor wordt verwezen naar bijvoorbeeld een praktijk waar EMDR behandelingen gegeven worden.
De vierde fase is het inzetten van de verworven vaardigheden in het sociale leven. Dat betekent leren meebewegen met de ander, zonder jezelf te verliezen.

Vrijblijvend contact opnemen

Vragen over onze therapie? Of wil je graag eens doorpraten?

Neem contact op