ONDERWIJS PSZ en PO

Aanbod:

Interventies: creëren van rust en situatiebeheersing.
Observatietrajecten: hoe functioneert dit kind/ deze kinderen in de schoolsituatie.
Verbindend: wat heeft het kind, de leerkracht en de ouder(s) nodig om het kind verder te kunnen laten ontwikkelen.
Beleid: werken aan duurzaam investeren in welbevinden. Klik hier voor de praktijkkaart Duurzaam investeren in welbevinden van het Trimbos instituut.
Teamcoaching: achtergrondinformatie, psycho-educatie m.b.t. de leerlingproblematiek, ondersteuning van de leerkracht(en).

Direct oproepbaar en inzetbaar:

De psychomotorisch kindertherapeut op school; een leerkracht met professionele kennis van sociaal-emotioneel ontwikkelen.
Adequate (kortdurende) hulp bij een vastgelopen en/of onhoudbare situatie binnen de school: Leerkracht gericht, kindgericht en systeemgericht.

  • Direct inzetbaar, geen wachttijden
  • Als tussenoplossing
  • Kortdurend, maar ook langer inzetbaar indien nodig
  • Goede overdracht naar andere professionals

Neem voor informatie contact op met praktijk@volinbeweging.nl

Klik hier voor de praktijkkaart Duurzaam investeren in welbevinden van het Trimbos instituut.